• B | 5df3249c2227ef7ef97e873aa5883df7_ds_fpd_product_thumbnail.png
  • B | 04ce77dcbb8eee5718b9b9dc306edef1_ds_fpd_product_thumbnail_full.png
  • B | 5df3249c2227ef7ef97e873aa5883df7_ds_fpd_product_thumbnail.png
  • B | 04ce77dcbb8eee5718b9b9dc306edef1_ds_fpd_product_thumbnail_full.png

B

Created by @Bao Des   |   PTKA03032

390.000đ

  • Chất liệu

    Chất liệu dây